Sản phẩm

Sản phẩm

Cơm cháy khô gà 250g

38.000đ 40.000đ -5%

Cơm cháy khô gà 375g

57.000đ 66.000đ -14%

Khô heo cháy tỏi 100g

47.000đ 55.000đ -15%

Khô heo cháy tỏi 250g

114.000đ 125.000đ -9%

Da heo tỏi ớt 100g

60.000đ 70.000đ -14%

Da heo tỏi ớt 250g

135.000đ 165.000đ -18%

Khô gà cháy tỏi 100g

36.000đ 40.000đ -10%

Khô gà cháy tỏi 250g

85.000đ 95.000đ -11%

Khô gà cháy tỏi- 500g

180.000đ 190.000đ -5%