Khô Heo

Khô Heo

Khô heo cháy tỏi 100g

47.000đ 55.000đ -15%

Khô heo cháy tỏi 250g

114.000đ 125.000đ -9%

Da heo tỏi ớt 100g

60.000đ 70.000đ -14%

Da heo tỏi ớt 250g

135.000đ 165.000đ -18%