Giải thưởng và chứng nhận chất lượng

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới nhất

100% nguyên liệu tưới mới

Khô gà cháy tỏi 100g

36.000đ 40.000đ -10%

Da heo tỏi ớt 250g

135.000đ 165.000đ -18%

Da heo tỏi ớt 100g

60.000đ 70.000đ -14%

Khô heo cháy tỏi 250g

114.000đ 125.000đ -9%

Khô heo cháy tỏi 100g

47.000đ 55.000đ -15%

Cơm cháy khô gà 375g

57.000đ 66.000đ -14%

Cơm cháy khô gà 250g

38.000đ 40.000đ -5%

Khô gà cháy tỏi 250g

85.000đ 95.000đ -11%

Tiêu chuẩn khô gà lá chanh

Tươi ngon tròn vị

khô gà lá chanh tươi ngon tròn vị

 Chúng tôi tin rằng nguyên liệu là khởi nguồn của mọi món ăn ngon.

 Nguyên liệu luôn được lựa chọn gắt gao với ba tiêu chí.

 Chúng tôi tin rằng nguyên liệu là khởi nguồn của mọi món ăn ngon.

 Nguyên liệu luôn được lựa chọn gắt gao với ba tiêu chí.

Xem thêm